Pris, renter og vilkår

AgriCard Corporate og AgriCard Classic f.o.m 29. juni 2017.

Vilkår AgriCard Corporate (pdf)Vilkår Agricard Corporate med firmaansvar (pdf)Vilkår AgriCard Classic (pdf)SEF-skjema (pdf)Angrerettskjema (pdf)

Pris
Pris per år kr 120
Ved bruk av kjøpsgrense
Nominell rente* 19.8%
Øvrige priser
Påminnelsesgebyr Iht. satser satt av Finansdept.
Valutapåslag*** 2%
Erstatningskort kr 100
Papirfaktura kr 40
eFaktura kr 0
Kopi av faktura kr 60
Kopi av bilag kr 50
Kontantuttak i minibank** 4 % av uttaksbeløp (min. kr 40) 
Kontantuttak i bank/postkontor** 4 % av uttaksbeløp (min. kr 60) 
Tilleggstjenester
Overføring til bankkonto kr 100 per overførsel
Betalingsforsikring 0,85% av din utestående saldo per måned
Ulykkesforsikring
Singel Standard (1 person)
kr 100 per måned
(kr 1 000 000 i forsikringssum)
Ulykkesforsikring
Par Standard (2 personer)
kr 190 per måned
(kr 1 000 000 per person i forsikringssum)
Ulkykkesforsikring
Singel Pluss (1 person)
kr 190 per måned
(kr 2 000 000 i forsikringssum)
Ulykkesforsikring
Par Pluss (2 personer)
kr 355 per måned
(kr 2 000 000 per person i forsikringssum)
ID-forsikring med Uflaks BIL kr 69 per måned

*Nominell rente er 19,8 % per år. Effektiv rente ved kreditt på kr 15 000 o/12 måned er fra 24,89 % til 32,07 % (32,07 % effektiv rente per år hvis papirfaktura og årsavgift på kr 120). Kredittkostnad fra kr 1808 til kr 2288.

**Alle belastninger foretatt over skranke i bank eller postkontor regnes som kontantuttak, og et gebyr på 4 % av beløpet må påregnes. Se de vanligste kontantuttaksgrensene i Norge og utlandet

***Det beregnes et valutapåslag på 2 % av innlest kurs. Eks. Dersom kursen på svenske kroner er 0,80 NOK for 1 SEK, vil fakturakursen være 0,80 x 1,02 = 0,816. Utgangspunktet for kursomregningen er den offisielle midtkurs dagen før avregning av transaksjonen på den børs som Europay International til enhver tid benytter.

Valutaomregning fra utenlandsk valuta til norske kroner

Ved omregning fra utenlandsk valuta til NOK benyttes den valutakurs som vi mottar fra Mastercard, pluss et valutapåslag. Informasjon om valutapåslag og omregning av valuta fremgår av prislisten og kontovilkårene.

Se din valutakurs