Rabatter på drivstoff hos Esso

Med AgriCard får du rabatt på pumpepris (inkl. mva) øre/l. Rabatten på Esso trekkes i fra på din faktura.

  AgriCard Corporate AgriCard Classic
Bensin 55 35
Diesel 61 35
Diesel avg. fri 105 -
Vask
I tillegg til rabatten er hver 6. vask gratis
20 % 20%
Olje/oljeskift 10 % 10 %

Her ser du en oversikt over Esso-stasjoner