Delbetaling

Noen ganger er det fint å ha større økonomisk handlefrihet, som når man har gjort et større kjøp eller vært på en lengre reise.

Ved å søke om en ekstra kredittreserve på inntil kr 50 000 på ditt AgriCard, kan du få denne ekstra handlefriheten, og fordele tilbakebetalingen over flere måneder, slik det passer deg.

Muligheten til å delbetale koster ikke noe ekstra og du betaler bare rente de månedene du velger å ikke betale hele fakturaen. På din faktura fremgår det tydelig hva du minimum må betale, resten kan du utsette til neste måned.

  • Du kan velge kredittreserve på inntill kr 50 000.
  • Du velger selv hvor mye du vil betale når fakturaen kommer, minimum 3 % (minimum 300 kr.) av fakturabeløpet så lenge dette er innen din kredittreserve. Du kan selvsagt velge å betale hele fakturaen med en gang.
  • Du betaler bare rente fra den dagen du starter å delbetale fakturaen. Det innebærer at du betaler renter fra den dagen fakturaen forfaller, ikke fra kjøpsdagen.

Hvis du ikke allerede har mulighet for å delbetale din faktura eller vil endre din kredittreserve, kan du enkelt søke om dette ved å logge inn til Mitt Agricard.

Logg inn  

For å kunne søke om kredittreserve, må du være personlig betalingsansvarlig for din faktura.

Les mer om kostnadene som gjelder for ditt kort, og se et regneeksempel på når du velger å delbetale.